komitet rodzicielski

Encyklopedia PWN

organ przedstawicielski rodziców w szkole bądź innej placówce oświatowej, → rada rodziców.
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
rada rodziców, komitet rodzicielski,
samorządny organ przedstawicielski rodziców w szkole bądź innej placówce oświat., istniejący w wielu systemach oświat.;

Słownik języka polskiego PWN

komitet rodzicielski «grono osób wybranych spośród rodziców uczniów danej szkoły, współpracujących z władzami szkolnymi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia