komórkowa

Encyklopedia PWN

komórkowa błona, plazmolema, plazmalemma, błona plazmatyczna,
biol. jeden z rodzajów błon komórki otaczający każdą komórkę prokariotyczną i eukariotyczną; oddziela cytoplazmę od środowiska zewnętrznego komórki.
bot. podstawowy składnik komórki roślinnej (z anatomicznego punktu widzenia);
połączenie protoplastów 2 komórek, w którego wyniku powstaje jedna komórka hybrydowa;
system radiotelefonii, w którym cały obsługiwany obszar (obejmujący kraj, kilka krajów lub kontynentów) jest podzielony na sąsiadujące ze sobą mniejsze obszary, zw. komórkami.
bot. warstwa komórek zamknięta na podobieństwo ściany, rury rozdzielającej (ze względu na przepływ) 2 obszary: wewnętrzny i zewnętrzny części organizmu roślinnego.
oddychanie komórkowe, utlenianie biologiczne,
zachodzące w żywych komórkach procesy rozkładu różnych substancji organicznych, dostarczające niezbędnej do życia energii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia