komórki

Encyklopedia PWN

biol. komórki tkanki łącznej stanowiące końcowy etap różnicowania się limfocytów B;
anat. niezróżnicowane komórki mające zdolność do podziałów, towarzyszące włóknom mięśniowym poprzecznie prążkowanym szkieletowym kręgowców (mięśniowa tkanka).
biol. komórki osłaniające nerwy obwodowe, → osłonki nerwowe.
bot. żywe komórki łyka zachodzące na siebie końcami (tworzące pasma), przewodzące asymilaty;
anat. wyróżnione u roślin okrytozalążkowych komórki miękiszu floemowego (łyko) siostrzane z członami rurek sitowych, którym towarzyszą i z którymi współdziałają, kompensując redukcję normalnych czynności protoplastu elementów sitowych.
anat. bot. szczególny rodzaj komórek miękiszowych, których wewnętrzna powierzchnia ściany (błona komórkowa) jest silnie powiększona dzięki licznym wyrostkom lub fałdkom ściany, tworzącym labirynt ścienny.
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
krystal. równoległościan stanowiący podstawowy, powtarzający się okresowo w przestrzeni element sieci przestrzennej; kształt i rozmiary komórki elementarnej określają stałe sieciowe: długości krawędzi: a, b, c, i kąty: α, β, γ między nimi.
różnicowanie komórek, dyferencjacja, cytodyferencjacja,
biol. proces zmian strukturalnych i czynnościowych komórek prowadzący do przekształcenia komórek nie zróżnicowanych lub nisko zróżnicowanych o wyższej potencji rozwojowej w bardziej zróżnicowane, wyspecjalizowane komórki o niższej potencji rozowojowej;
biol. wyspecjalizowane, odpowiednio wyposażone ośrodki, w których w niskiej temperaturze są przechowywane żywe komórki, tkanki i narządy w celu zachowania i udostępniania do badań naukowych standaryzowanego i scharakteryzowanego materiału;

Słownik języka polskiego PWN

komórki inicjalne «komórki zachowujące charakter tkanki twórczej przez cały okres życia rośliny»
komórki kubkowe «komórki wydzielające śluz, występujące m.in. w nabłonku jelita»
komórki tłuszczowe «komórki tkanki łącznej właściwej, których wnętrze wypełnia kropla tłuszczu»
komórka
1. «niewielkie pomieszczenie służące jako skład opału, narzędzi, rupieci»
2. pot. «telefon komórkowy»
3. «podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów roślinnych i zwierzęcych»
4. «część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy jego element»
5. «najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach lub organizacjach»
6. «przegroda z wosku o sześciokątnym przekroju, zasadnicza część plastra pszczelego»

• komóreczka • komórkowy
komórka elementarna «najmniejszy fragment sieci przestrzennej kryształu, jednoznacznie charakteryzujący daną sieć»
komórka krwi «podstawowy składnik krwi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
podział redukcyjny komórek «podział komórek prowadzący do powstawania gamet lub zarodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia