komórki

Encyklopedia PWN

charakterystyczne dla gąbek owalne lub okrągłe komórki wiciowe o dużym jądrze.
komórki NK, ang. natural killer,
subpopulacja limfocytów charakteryzująca się obecnością w cytoplazmie licznych azurofilnych ziarnistości;
komórki tuczne, mastocyty, labrocyty,
komórki tkanki łącznej kręgowców wypełnione zasadochłonnymi ziarnistościami (pęcherzykami);
dyscyplina biologii zajmująca się budową i czynnościami komórek oraz ich składników; wywodzi się z cytologii, nauki powstałej w XIX w.
biol. niezróżnicowane komórki występujące naturalnie w organizmie (komórki macierzyste tkanek) u zwierząt i człowieka, a także wyhodowane in vitro (pierwotne komórki zarodkowe), zdolne do nieograniczonych podziałów (proliferacji) przez całe życie organizmu.
jeden z etapów cyklu życiowego komórki polegający na wytworzeniu z jednej komórki rodzicielskiej (macierzystej) zwykle 2 (rzadziej większej liczby) komórek potomnych (siostrzanych), dziedziczących wszystkie jej cechy strukturalne i funkcjonalne.
zmysłowe komórki, komórki receptorowe, receptory zmysłowe,
komórki zwierząt przystosowane do odbioru specyficznych bodźców środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizmu;
kompartymentacja komórki, przedziałowość komórki,
biol. podział komórki eukariotycznej za pośrednictwem błon lipoproteinowych na odrębne pod względem strukturalnym i funkcjonalnym obszary, zwane kompartmentami lub przedziałami;
interstycjalne komórki, komórki śródmiąższowe,
zool.:
dział biochemii i biofizyki zajmujący się badaniem wytwarzania, użytkowania i gromadzenia energii przez żywą komórkę.
komórki merystematyczne (twórcze) w merystemie (wierzchołkowym lub w miazdze łykodrzewnej), których pochodne będą trwały w nim po wielu cyklach podziałowych;
śmierć programowana komórki, Programmed Cell Death (PCD),
prawidłowy proces fizjologiczny, zaprogramowany genetycznie, prowadzący do aktywnego samounicestwienia (śmierci samobójczej) komórek w organizmach zwierzęcych i roślinnych;
anat. komórki tworzące tkankę tłuszczową;
komórki ciała uczestniczące w niepłciowych procesach życiowych organizmu, w tym także w rozmnażaniu bezpłciowym, np. podziałach poprzecznych, podłużnych, pączkowaniu;
anat. komórki miękiszowe w łyku (wtórnym) u iglastych wyspecjalizowane we wspomaganiu funkcji życiowych komórek sitowych.
komórki tworzące ścianę pęcherzyka jajnikowego;
kamienne komórki, sklereidy,
[gr.],
bot. różnego kształtu, silnie zdrewniałe i zmineralizowane komórki twardzicy;

Słownik języka polskiego PWN

komórki inicjalne «komórki zachowujące charakter tkanki twórczej przez cały okres życia rośliny»
komórki kubkowe «komórki wydzielające śluz, występujące m.in. w nabłonku jelita»
komórki tłuszczowe «komórki tkanki łącznej właściwej, których wnętrze wypełnia kropla tłuszczu»
komórka
1. «niewielkie pomieszczenie służące jako skład opału, narzędzi, rupieci»
2. pot. «telefon komórkowy»
3. «podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmów roślinnych i zwierzęcych»
4. «część jakiegoś urządzenia, stanowiąca najmniejszy jego element»
5. «najmniejsza jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwach lub organizacjach»
6. «przegroda z wosku o sześciokątnym przekroju, zasadnicza część plastra pszczelego»

• komóreczka • komórkowy
komórka elementarna «najmniejszy fragment sieci przestrzennej kryształu, jednoznacznie charakteryzujący daną sieć»
komórka krwi «podstawowy składnik krwi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
podział redukcyjny komórek «podział komórek prowadzący do powstawania gamet lub zarodników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia