kolumny głośnikowe

Encyklopedia PWN

kolumna głośnikowa, kolumna dźwiękowa,
zespół głośników umieszczonych we wspólnej obudowie i pracujących z tą samą fazą.
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały foniczne na sygnały akustyczne (dźwięki mowy, muzykę).
określenie coraz częściej oznaczające kulturę współczesną, w której dominację zyskały techniki i praktyki audiowizualne, zwłaszcza film, telewizja, multimedialny komputer (wykorzystywanie urządzeń operujących dźwiękiem i obrazem).
hi-fi
[haı faı],
ang. High Fidelity,
określenie techniki rejestracji i przenoszenia dźwięków zapewniającej wysoką wierność odtwarzania, pozwalającą na uzyskanie brzmienia dźwięku bliskiego brzmieniu dźwięku emitowanego przez źródło pierwotne;
elektrofony
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, phōnḗ ‘dźwięk’],
grupa instrumentów muz., w których dźwięk jest wytwarzany za pośrednictwem drgań elektrycznych.
telekom. rodzaj odbiornika radiokomunikacyjnego powszechnego użytku, przeznaczonego do odbioru i przetwarzania emitowanych przez stacje nadawcze fal radiowych wielkiej częst. przenoszących sygnały foniczne.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia