kolejowy

Encyklopedia PWN

skrzyżowanie w jednym poziomie drogi kolejowej z drogą kołową.
ruch pojazdów szynowych po sieci kol.;
odcinek drogi kol. między 2 sąsiednimi punktami zapowiadawczymi (stacjami, mijankami, rozgałęzieniami);
element prowadzący i nośny drogi kol. (2 toki szyn mocowane do podkładów), także potoczna nazwa nawierzchni kolejowej i drogi kolejowej;
Międzynarodowy Związek Kolejowy, fr. Union internationale des chemins de fer (UIC),
organizacja zajmująca się transportem kol., zał. 1922, siedziba w Paryżu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia