kolejka

Encyklopedia PWN

Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
w. w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradeś, w Himalajach, na północny zachód od masywu Nanda Dewi;
Bergson
[bergsą̣]
Henri Wymowa, ur. 18 X 1859, Paryż, zm. 4 I 1941, tamże,
filozof francuski, jeden z najważniejszych myślicieli XX w..
południowo-wschodnia część Beskidów Zachodnich, między tylmanowskim przełomem Dunajca na zachodzie a doliną Kamienicy, Mochnaczki i Przełęczą Tylicką na wschodzie;
miasto w województwie śląskim, na pograniczu Pogórza Śląskiego z Beskidem Śląskim i Beskidem Małym, nad Białą; pow. grodzki, siedziba pow. bielskiego.
mat. model ruchu cząstki poruszającej się w danym środowisku w sposób przypadkowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia