kod źródłowy

Encyklopedia PWN

inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
kompilacja
[łac.],
inform. tłumaczenie programu komputerowego zapisanego w pewnym języku programowania (postać źródłowa) na ciąg instrukcji w języku wewn. komputera docelowego (postać wynikowa);
inform. szczególny rodzaj oprogramowania typu freeware;
inform. wielodostępny system operacyjny, przeznaczony początkowo dla komputerów z procesorami zgodnymi z architekturą firmy Intel, napisany 1991–92 w języku C jako eksperyment przez fińskiego studenta Linusa B. Torvaldsa, wzorowany na funkcjonalności systemu Unix;
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
freeware
[frị:ur; ang.],
inform. oprogramowanie rozprowadzane nieodpłatnie przez właściciela praw autorskich, często wraz z kodem źródłowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia