kochać

Encyklopedia PWN

Kocha postulaty, zasady Kocha, triada Kocha,
warunki (sformułowane 1883 przez R. Kocha), które muszą być spełnione, aby drobnoustrój izolowany z organizmu chorego lub obumarłego mógł zostać uznany za przyczynę choroby;
filoz., religiozn. uczucie skierowane do osoby (miłość: Boga, bliźniego, oblubieńcza, rodzicielska, braterska) lub przedmiotu (miłość ojczyzny), wyrażające się w pragnieniu dla nich dobra (i czynienia go), szczęścia i zachowania ich istnienia.
fraktal
[łac. fractus ‘złamany’, ‘cząstkowy’],
mat. rodzaj figury geometrycznej, płaskiej lub przestrzennej, zazwyczaj charakteryzującej się własnością samopodobieństwa — małe fragmenty fraktala, oglądane w odpowiednim powiększeniu, wyglądają tak samo jak obiekt pierwotny.
Wisłocka Michalina, ur. 1 VII 1921, Łódź, zm. 5 II 2005, Warszawa,
siostra A. Brauna, lekarz endokrynolog, cytolog, ginekolog i seksuolog;
przymiotnikowa lub przysłówkowa forma czasownika nazywająca czynności lub stany;
Jackowska Olga, pseud. Kora, ur. 8 VI 1951, Kraków, zm. 28 VII 2018, Bliżów,
wokalistka rockowa;
Lipińska Marta, ur. 14 V 1940, Borysław,
żona Macieja Englerta, aktorka;
zespół rockowy, powstały 1979 z wcześniejszego duetu, później tercetu pod nazwą Maanam Elektryczny Prysznic;
Majakowski Władimir Władimirowicz, ur. 19 VII 1893, Baghdadi (Gruzja), zm. 14 IV 1930, Moskwa,
rosyjski poeta i dramatopisarz.
Owidiusz, Publius Ovidius Naso, ur. 20 III 43 r. p.n.e., Sulmo (ob. Sulmona), zm. 17 lub 18 r. n.e., Tomis (ob. Konstanca, Rumunia),
jeden z największych poetów rzymskich.
racja
[łac.],
log. zdanie, z którego wynika dane zdanie;
mat. własność zbioru punktów polegająca na tym, że dowolny mały fragment tego zbioru jest podobny w zadanej skali do większego fragmentu samego siebie;
jeśli chcesz być kochanym, kochaj sam (Seneka Młodszy).
tuberkulina
[łac.],
mieszanina białek i polisacharydów uzyskanych z prątków gruźlicy typu ludzkiego (Mycobacterium tuberculosis);
Ackermann
[ạkərman]
Konrad Ernst, ur. 1 II 1712 lub 1710, Schwerin, zm. 13 XI 1771, Hamburg,
aktor niemiecki;
Andersson
[ạndəszon]
Harriet, ur. 14 I 1932, Sztokholm,
szwedzka aktorka filmowa i teatralna;
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Ayckbourn
[ẹıkbo:rn]
Alan Wymowa, ur. 12 IV 1939, Londyn,
ang. dramatopisarz i reżyser;
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

kochać «darzyć kogoś uczuciem miłości albo bardzo lubić kogoś lub coś; też: żywić do osoby płci odmiennej gorące uczucie połączone z pożądaniem»
kochać się
1. «darzyć siebie nawzajem miłością»
2. «być w kimś zakochanym»
3. «mieć do czegoś upodobanie»
4. «mieć stosunek seksualny z drugą osobą»
kochany II
1. «osoba bliska komuś»
2. «poufała forma zwracania się do mężczyzny»

• kochaniutki • kochana
kochanie
1. «osoba kochana»
2. «serdeczna, poufała forma zwracania się do kogoś, komu chce się okazać uczucie sympatii»
kochany
1. «darzony miłością lub sympatią»
2. «wyrażający uczucie miłości lub sympatii»

• kochaniutki
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia