kobalt

Encyklopedia PWN

stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
minerał, siarczek żelaza i arsenu FeAsS;
mieszanina mineralna złożona z tlenków i wodorotlenków manganu ze znacznymi domieszkami tlenków kobaltu lub miedzi (asbolan miedziowy), odmiana wadu;
erytryn
[gr. erythrós ‘czerwony’],
minerał, uwodniony arsenian kobaltu Co3[AsO4]2· 8H2O;
fernico
[łac. fer(rum) ‘żelazo’, ni(ccolum) ‘nikiel’, co(baltum) ‘kobalt’],
stop żelaza, zawierający 29% niklu, 17,2% kobaltu, 0,02% węgla, 0,5% manganu, 0,2% krzemu, do przeróbki plastycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia