kobalt

Encyklopedia PWN

kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
stopy, których gł. składnikiem jest kobalt, a dodatkami stopowymi są gł.: chrom (20–30%), nikiel (10–20%) i wolfram (4–15%) oraz niob, tantal, molibden, aluminium.
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
smaltyn
[wł. smalto ‘emalia’, ‘glazura’],
minerał, arsenek kobaltu i niklu (Co,Ni)As3;
kobaltu(II) chlorek, dichlorek kobaltu, CoCl2,
związek kobaltu z chlorem;
minerał, siarczek kobaltu Co3S4;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia