kożuch

Encyklopedia PWN

miasto w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, na obszarze Wzgórz Dalkowskich, nad Kożuszną (dorzecze Odry).
południowo-zachodnia zatoka jez. → Kruklin.
jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Węgorapy, w woj. warmińsko-mazurskim, na wschód od Giżycka, na wys. 120 m;
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. lubuskiego;
czamara
[arab. samur ‘kożuch’],
okrycie męskie pochodzenia węgierskiego;
Ghazni, Ǧazni, Ghazna,
m. we wschodnim Afganistanie, na wschodnich krańcach krainy Hazaradżat, nad rz. Ghazni, na wys. 2225 m;
Hailar, Hailaer, Hajlar,
m. w północno-wschodnich Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewn., u zachodniego podnóża Wielkiego Chinganu.
Henryk XI, z dynastii Piastów, ur. między 1429 a być może 1435, zm. 22 II 1476, Kożuchów,
książę głogowski od 1467, syn Henryka IX Starszego, ostatni Piast z linii książąt głogowskich;
środkowa część Pojezierza Mazurskiego, między pojezierzami: Mrągowskim na zachodzie a Ełckim na wschodzie, od północy graniczy z Krainą Węgorapy, od południa z Równiną Mazurską;
woj. w zachodniej części Polski, na zachodzie graniczy z Niemcami (Brandenburgia i Saksonia), na północy z woj. zachodniopomor., na wschodzie z wielkopol., na południu z dolnośląskim;
m. powiatowe w województwie małopolskim, na Wyż. Miechowskiej, nad Miechówką (lewy dopływ Szreniawy).
zwierzę gospodarskie o wielostronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna i skóry).
rzęsa, Lemna,
rodzaj z rodziny rzęsowatych;
Shache, Szacze Wymowa, dawniej Jarkend,
m. w zachodnich Chinach, w regionie autonomicznym Sinkiang, nad rz. Jarkend-daria.
gałąź rzemiosła, później produkcji manufakturowej, zajmująca się wyrobem sukna, w szerszym zaś sensie — tkanin wełnianych.
hydrol. zarośnięty mchem, turzycami i niektórymi bylinami zbiornik wodny, gdzie pod warstwą kożucha roślinnego podłożonego tworzącym się torfem znajduje się jeszcze woda lub półpłynny osad denny, tzw. sapropel.
wrzosówka, owca siwa,
rodzima, prymitywna rasa owiec kożuchowych;
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

kożuch
1. «wyprawiona skóra owcza»
2. «ciepłe wierzchnie okrycie z tej skóry»
3. «wierzchnia, gęstsza lub stężała warstwa jakiegoś płynu»
4. «drobna roślinność, liście lub zanieczyszczenie pokrywające powierzchnię wody»

• kożuchowy • kożuszek • kożuszysko
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia