kończyn dolnych

Encyklopedia PWN

parzyste narządy ruchu kręgowców;
med. zwiększona skłonność do powstawania zakrzepów w obrębie układu naczyniowego;
porażenie dziecięce nagminne, choroba Heinego–Medina, poliomyelitis, polio,
med. porażenna choroba zakaźna, gł. dzieci;
anat. szczątkowe opuszki kończynowe;
med. dolegliwości i objawy związane z przewlekłą niewydolnością żylną żył kończyn dolnych, spowodowaną przebytą zakrzepicą żył głębokich;
choroba o nieznanej etiologii, stan zapalny dotyczący gł. tętnic średniej wielkości w obrębie kończyn dolnych (w 80% przypadków), rzadziej w obrębie kończyn górnych, obejmujący wszystkie warstwy ściany naczynia, prowadzący do powstawania zakrzepów i zarastania światła naczyń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia