kołodziejski

Encyklopedia PWN

Kołodziejski Henryk, ur. 12 V 1884, Warszawa, zm. 18 IV 1953, tamże,
działacz społ., publicysta, ekonomista, z wykształcenia historyk, jeden z przywódców pol. wolnomularstwa;
Kołodziejska Jadwiga, ur. 11 IX 1928, Golędzkie k. Oporowa, zm. 4 V 2016, Warszawa,
bibliotekoznawca;
Bem Józef Zachariasz, ur. 14 III 1794, Tarnów, zm. 10 XII 1850, Halab (Syria),
wybitny artylerzysta i teoretyk wojskowości, generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich.
„Bibliotekarz”, miesięcznik poświęcony bibliotekom i czytelnictwu:
miesięcznik poświęcony bibliotekom i czytelnictwu:
grab, Carpinus,
rodzaj z rodziny grabowatych (Carpinaceae, dawniej z brzozowatych);
w Polsce organ państw., utworzony 1993 na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji (1992);
Landau Ludwik Maurycy, ur. 31 V 1902, Tomaszów (Mazowiecki), zm. 29 II 1944 (data zaginięcia), Warszawa,
ekonomista, statystyk; badacz stosunków społecznych w II Rzeczypospolitej.
rokowania 17–21 VI 1945 dotyczące utworzenia rządu jedności nar. w Polsce, prowadzone w wyniku porozumienia mocarstw alianckich (USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR) w sprawie pol., zawartego na konferencji jałtańskiej.
tygodnik, następnie miesięcznik o charakterze ekon.-zawodowym;
organizacja działająca 1906–39 w Warszawie, której celem było krzewienie idei i praktyki spółdzielczości;

Słownik języka polskiego PWN

kołodziej «rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do wozów»
• kołodziejski • kołodziejstwo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia