kołodziej

Encyklopedia PWN

Kołodziej Marian, ur. 6 XII 1921, Raszków, zm. 14 X 2009, Gdańsk,
scenograf.
Kołodziej Piotr, ur. 15 II 1853, Siemianowice (Górny Śląsk), zm. 14 XII 1931, tamże,
pisarz;
rzemiosło zajmujące się wyrobem i naprawą kół do pojazdów konnych, niekiedy również produkcją całych pojazdów;
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);
Marewicz Wincenty, ur. 1755, woj. trockie, zm. 5 III 1822, Warszawa,
poeta, dramatopisarz;
Rutherford
[rạđərrd]
Ernest Wymowa, baron Rutherford of Nelson, ur. 30 VIII 1871, Brightwater (lub Spring Grave k. Nelson), Nowa Zelandia, zm. 19 X 1937, Cambridge,
fizyk brytyjski.
organizacja konspiracyjna nurtu niepodległościowego, utworzona VI 1982 w wyniku rozłamu we władzach dolnośląskiej podziemnej Solidarności przez działaczy sprzeciwiających się umiarkowanej taktyce podziemnej Tymczasowej Komisji Krajowej;
rzemiosło zajmujące się wyrobem pojazdów konnych: wozów, bryczek, powozów, kolas, karoc, sań itp.;
organizacje związków zawodowych niezależnych od wpływów PZPR i władz państw., tworzone od 1978, gł. przez czł. KOR i ROPCiO.

Słownik języka polskiego PWN

kołodziej «rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów i części do wozów»
• kołodziejski • kołodziejstwo
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia