kmiotka

Encyklopedia PWN

tygodnik ilustrowany dla ludu, wyd. 1860–66 w Warszawie nakładem M. Glücksberga;
Kmiotek Leon, pseud. Dołęga, Pomian, ur. 4 IV 1889, Rosko k. Czarnkowa (Wielkopolska), zm. 15 VII 1942, Wrocław,
działacz konspiracyjny, kapitan;
rodzina księgarzy, drukarzy, wydawców:
rodzina księgarzy i wydawców:
Wański Jan, ur. 1762, Wielkopolska, zm. po 1821,
ojciec Jana Nepomucena, skrzypek i kompozytor;
organizacja konspiracyjna powołana X 1939 w Poznaniu
1939–41 konspiracyjna organizacja wojsk. w Wielkopolsce i na Pomorzu;
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona III 1940 w Poznaniu w wyniku połączenia Wielkopol. Organizacji Wojsk., Poznańskiej Organizacji Zbrojnej i Wojska Ochotniczego

Słownik języka polskiego PWN

kmiotek
1. lekcew.; zob. kmiot.
2. zdr. od kmieć w zn. 2.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia