klasyczne

Encyklopedia PWN

konkurencje narciarskie: biegi płaskie, sztafety, skoki narciarskie, dwubój klasyczny oraz dwubój zimowy.
w teorii ekonomii bezrobocie występujące, gdy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu równowagi.
typ ogólnokształcącej szkoły średniej, ukształtowany w pocz. XIX w.; podstawe programu stanowilo studiowanie języków klas. (gr. i łac.) oraz kultury starożytnej Grecji i Rzymu.
wytwarzanie reakcji na bodziec pierwotnie obojętny (warunkowy) przez skojarzenie go z bodźcem bezwarunkowym, wywołującym tę reakcję;
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia