klasami abstrakcji

Encyklopedia PWN

mat. relacja w zbiorze A, która jest zwrotna, symetryczna i przechodnia (relacja);
całość zagadnień związanych z projektowaniem wystaw;
definicja
[łac. definitio ‘odgraniczenie’, ‘określenie’],
log. we współcz. metodologii i logice termin, przez który rozumie się definicję realną bądź nominalną;
logika
[gr. logikós ‘zgodny z rozumowaniem’],
teoria czynności poznawczych, przede wszystkim naukotwórczych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia