klasach otwartych

Encyklopedia PWN

żegl. grupy jachtów o podobnych cechach;
jacht
[ang. < hol.],
jednostka pływająca (statek wodny) służąca (bez względu na wielkość) niezarobkowej działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej lub celom reprezentacyjnym;
mat. zbiór X z wyróżnioną rodziną podzbiorów, nazywanych zbiorami otwartymi,
miara, miara zbioru,
mat. jedno z pojęć teorii funkcji rzeczywistych uogólniające pojęcie długości odcinka, pola obszaru, objętości.
Cortázar
[kortạsar]
Julio Wymowa, ur. 26 VIII 1914, Bruksela, zm. 12 II 1984, Paryż,
pisarz argentyński; jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej literatury latynoamerykańskiej.
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
mat. przeniesienie struktury ze zbioru A na zbiór klas abstrakcji (abstrakcji zasada) pewnej relacji równoważności r w A (zbiór ilorazowy A/r).
Malinowski Ernest Adam, ur. 5 I 1818, Seweryny (Podole), zm. 2 III 1899, Lima,
polski inżynier kolejowy.
dyscyplina sport. obejmująca wyścigi na łodziach klas otwartych (wyścigowych), sport., turystykę motorowodną i narciarstwo wodne;
dwuliścienne, Magnoliopsida (Dicotyledoneae),
tradycyjna klasa roślin okrytozalążkowych;
turecki teatr cieni;
log. oryginalne systemy logiczne stworzone przez S. Leśniewskiego;
Linné
[linẹ:]
Carl von, Carolus Linnaeus, Karol Linneusz, ur. 23 V 1707, Råshult (prow. Småland), zm. 10 I 1778, Uppsala,
szwedzki przyrodnik i lekarz.
sport dyscyplina sport. obejmująca wyczynowe pływanie na czas w 4 podstawowych stylach: dowolnym (tzw. kraul), grzbietowym, klas. (tzw. żabka) i motylkowym, oraz stylem zmiennym (połączenie 4 gł. technik pływania);
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
Teatr Polski w Poznaniu,
teatr otwarty 1875 w gmachu wg projektu S. Hebanowskiego, wzniesionym ze składek pol. społeczeństwa, stąd napis na budynku: „Naród sobie”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia