klarowaniem

Encyklopedia PWN

całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
zabiegi stosowane w produkcji żywności przeciwdziałające pogarszaniu się jakości produktów podczas ich przechowywania;
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
makler
[niem. < hol.],
osoba lub przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo, w zamian za określoną prowizję, pośrednictwem w sprawach kupna i sprzedaży towarów, papierów wartościowych (makler giełdowy);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia