kinetycznym

Encyklopedia PWN

teoria wyjaśniająca makroskopowe właściwości materii przez powiązanie ich z ruchem i wzajemnym oddziaływaniem jej mikroskopowych składników (cząsteczek, atomów, jonów, elektronów);
termin określający nurt poszukiwań artyst. koncentrujących się na problemie rzeczywistego ruchu jako ekspresyjnego i konstrukcyjnego elementu dzieła sztuki;
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
fiz. część energii mech. układu fiz. (np. ciała sztywnego) zależna od prędkości jego punktów;
Boltzmann
[bọlcman]
Ludwig Eduard Wymowa, ur. 20 II 1844, Wiedeń, zm. 5 IX 1906, Duino,
fizyk austriacki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia