kierunek myśli ekonomicznej

Encyklopedia PWN

ekonomia
[gr. oíkos ‘dom’, nómos ‘prawo’],
nauka badająca społeczny proces gospodarowania.
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
ekon. kierunek myśli ekonomicznej powstały w latach 90. XIX w. w USA w opozycji do neoklasycznej szkoły w ekonomii; jego rozkwit przypadł na lata 20. XX w.
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
merkantylizm
[wł. mercante ‘kupiec’],
ekon. wieloznaczne pojęcie określające: kierunek myśli ekonomicznej, okres w historii gospodarczej, narzędzia polityki gospodarczej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia