kerygmat

Encyklopedia PWN

kerygmat
[gr. kēríssein ‘ogłaszać przez herolda’, ‘zwiastować’],
w pierwotnym chrześcijaństwie orędzie o Jezusie, który umarł za ludzi i zmartwychwstał, i który jest Mesjaszem, Panem i Zbawcą;
systematyczna refleksja filoz. nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa;
demitologizacja
[łac.-gr.]:
Ewangelia
[gr. euaggélion ‘dobra nowina’]:
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.

Słownik języka polskiego PWN

kerygmat «w teologii chrześcijańskiej: przesłanie zbawienia zawarte w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa»
• kerygmatyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia