kaukaski

Encyklopedia PWN

obszar chroniony w Rosji (Kraj Krasnodarski, Adygeja i Karaczajo-Czerkiesja), na północnych stokach Wielkiego Kaukazu (wysokość do 3350 m)
Główny Grzbiet Kaukaski, Pasmo Główne, Pasmo Wododziałowe, Gławnyj kawkazskij chriebiet, Wodorazdielnyj kawkazskij chriebiet,
grzbiet górski tworzący gł. oś Wielkiego Kaukazu, między M. Czarnym a M. Kaspijskim, w Rosji, Gruzji i Azerbejdżanie;
rasa dużych psów pasterskich;
ułar kaukaski, Tetraogallus caucasicus,
ptak z rodziny kurowatych;
kaukaskie języki, języki ibero-kaukaskie,
niewielka, silnie zróżnicowana rodzina języków rdzennej ludności Kaukazu;
rdzenna ludność Kaukazu, silnie zróżnicowana pod względem językowym (kaukaskie języki);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia