katedralny

Encyklopedia PWN

szkoły zakładane przez biskupów w diecezjach, kształcące kandydatów do stanu duchownego;
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, na pograniczu Wybrzeża Staropruskiego i Wysoczyzny Elbląskiej, nad Zalewem Wiślanym.
książka zawierająca tekst pisany ręcznie, niekiedy odręcznie ilustrowana.
Maxylewicz Wincenty, ur. 1685, zm. 24 I 1745, Kraków,
kompozytor, śpiewak i dyrygent;
nurt w architekturze i rzemiośle artystycznym XIX w., nawiązujący do form gotyckich;
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
Achalciche, Akhalts’ikhe,
m. w Gruzji, w G. Mescheckich (Mały Kaukaz), nad rz. Pocchowickali (dopływ Kury).
Agricola
[agrịkola]
Mikael Olai Wymowa, ur. ok. 1509, Pernaja, zm. 9 IV 1557, Uusikirkko k. Viipuri,
fiński pisarz i teolog ewangelicki, biskup;
Arredondo José María, ur. 24 IX 1840, Santo Domingo, zm. 1924, tamże,
dominikański kompozytor, dyrygent i organista;
Arrhenius
[arẹ:niüs]
Svante August, ur. 19 II 1859, Vik k. Uppsali, zm. 2 X 1927, Sztokholm,
szwedzki fizykochemik i astrofizyk.
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
biblioteka
[gr.],
instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel) i księgozbiór.
Biegański Piotr, ur. 6 V 1905, Rosjeny (Kowieńskie), zm. 12 I 1986, Warszawa,
ojciec Krzysztofa, architekt, historyk architektury;
Brożek Jan, Joannes Broscius, ur. 1 XI 1585, Kurzelów (Sieradzkie), zm. 21 XI 1652, Bronowice (ob. dzielnica Krakowa),
matematyk, astronom, pisarz, ksiądz katolicki, mecenas Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Butkiewicz Bonawentura, ur. 16 VII 1795, Kretynga (Żmudź), zm. 8 IX 1871, Preny k. Wilna,
teolog, ksiądz;
Caravaggio
[karawạdżdżio] Wymowa,
właśc. Michelangelo Merisi, ur. 29 IX(?) 1571, Mediolan lub Caravaggio k. Bergamo, zm. 18 VII 1610, Porto d’Ercole,
malarz włoski, jeden z najwybitniejszych twórców wczesnego baroku.
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie toruńskim, na Pojezierzu Chełmińskim, na zachodnim brzegu Jez. Chełmżyńskiego.
Chmielowski Benedykt, ur. 20 lub 21 III 1700, zm. 7 IV 1763, Firlejów,
pisarz, ksiądz; dziekan rohatyński i kanonik katedralny lwowski;

Słownik języka polskiego PWN

katedra
1. «główny kościół diecezji Kościoła katolickiego»
2. «naukowo-dydaktyczna jednostka organizacyjna szkoły wyższej zajmująca się określoną dyscypliną; też: stanowisko profesora zarządzającego tą jednostką»
3. «stół lub pulpit wykładowcy, stojący na podium; też: podium z tym stołem lub pulpitem»

• katedralny
szkło katedralne «szkło deseniowe o powierzchni wzorzystej, sprawiającej wrażenie kutej w metalu oraz lekko pofalowanej drugiej powierzchni»
szkoła katedralna «szkoła zakładana w średniowieczu w stolicach diecezji, kształcąca kandydatów do stanu duchownego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia