katalityczny

Encyklopedia PWN

akroleina, propenal, aldehyd akrylowy, CH2=CH–CHO,
związek organiczny, aldehyd nienasycony;
akrylonitryl, cyjanek winylu, nitryl kwasu akrylowego, CH2=CH–CN,
związek org.; bezbarwna ciecz o nieprzyjemnym zapachu;
alkeny, olefiny,
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nienasycone o wzorze ogólnym CnH2n, których cząsteczki zawierają jedno wiązanie podwójne między atomami węgla (w dowolnym miejscu łańcucha).
alkohole
[arab. al-kuhl ‘delikatny proszek’],
związki organiczne, pochodne węglowodorów, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) –OH zamiast atomu wodoru związanego w związku macierzystym z atomem węgla grupy alkilowej lub cykloalkilowej.
Altman Sidney, ur. 7 V 1939, Montreal,
biochemik amerykański;
amidol, chlorowodorek 2,4-diaminofenolu,
związek organiczny o wzorze C6H 3(NH2)2OH·2HCl; substancja krystaliczna, rozpuszczalna w wodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia