katalityczny

Encyklopedia PWN

promotor
[łac.],
chem. substancja, która sama nie wykazuje właściwości katalitycznych, ale (dodana w niewielkiej ilości) wielokrotnie zwiększa aktywność katalizatora (kataliza);
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
wielkocząsteczkowe polimery liniowe zbudowane z połączonych wiązaniami 3′,5′-fosfodiestrowymi rybonukleotydów adeniny (oznaczenie: A), guaniny (G), cytozyny (C) i uracylu (U);
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
Adams
[ạ̈dəmz]
Roger, ur. 2 I 1889, Boston, zm. 6 VII 1971, Champaign (stan Illinois),
chemik amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia