katalityczny

Encyklopedia PWN

nawozy zawierające substancje stymulujące wzrost roślin, a nie będące składnikami pokarmowymi;
reakcja chemiczna przebiegająca z udziałem katalizatora;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
Sabatier
[sabatjẹ]
Paul, ur. 5 XI 1854, Carcassonne, zm. 14 VIII 1941, Tuluza,
chemik francuski;
kraking
[ang.],
krakowanie,
proces technol. polegający na rozszczepianiu wielkich cząsteczek węglowodorów na cząsteczki zawierające mniej atomów węgla, zachodzący w wyniku rozrywania wiązań między atomami węgla;
urządzenie umożliwiające utlenianie (dopalanie) tych palnych składników gazów wylotowych usuwanych ze spalinowego silnika tłokowego, które nie uległy całkowitemu spaleniu w komorze spalania silnika (nie spalone cząstki paliwa, produkty niezupełnego spalania, np. tlenek węgla);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia