karmienie naturalne

Encyklopedia PWN

med. zespół ogólnoustrojowych objawów związanych z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
gałąź produkcji zwierzęcej zajmująca się hodowlą, chowem i użytkowaniem drobiu.
pigmejka, Cebuella pygmaea, Callithrix pygmaea,
najmniejszy gatunek małp szerokonosych; zamieszkuje lasy deszczowe górnej Amazonki, wybrzeża rzeki Napo w północno-wschodnim Peru i południowo-wschodniej Kolumbii;
symboliczne znaczenie przypisywane niektórym zwierzętom w wielu religiach i kulturach.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia