kapturowe

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce od XVI w. sądy w czasie bezkrólewia do spraw karnych o naruszenie bezpieczeństwa publicznego, przestępstwa przeciwko państwu;
w dawnej Polsce sejmik, który w czasie bezkrólewia sprawował najwyższą władzę w województwie (po raz pierwszy 1572).
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
Czarna Reichswehra
[cz. raiśsẉ:ra],
Schwarze Reichswehr,
1921–24 paramilitarne oddziały niemieckie;
maszyna wytwarzająca przędzę z niedoprzędu lub z grubszego strumienia włókien w formie taśmy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia