kanonem

Encyklopedia PWN

najanmarowie, najanarowie
[tamilskie nāyaṉmār ‘pan’, ‘wódz’],
grupa tamilskich mistyków, poetów i świętych śiwaickich (wg tradycji 63);
Poliklet, Polýkleitos, żył w V w. p.n.e.,
rzeźbiarz gr. z Sykionu;
prawo kanoniczne
[łac. canon ‘miara’, ‘reguła’],
obowiązujące w Kościołach zbiory ujętych w kanony norm postępowania; także nauka o tych normach.
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
alwarowie
[tamilskie ālvār ‘pogrążony w głębokiej medytacji nad przymiotami Boga’],
nazwa 12 tamilskich poetów mistyków okresu bhakti (ok. 600–900);
anarchizm metodologiczny, anarchizm teoretyczny,
stanowisko współczesnej filozofii nauki zaproponowane przez P.K. Feyerabenda
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia