kanadyjską

Encyklopedia PWN

Kanadyjska Królewska Policja Konna, ang. Royal Canadian Mounted Police (RCMP),
kanadyjska policja państw.; symbol kanadyjskiego porządku;
lądowy obszar zoogeograficzny obejmujący pas umiarkowanego klimatu Ameryki Północnej pomiędzy dzielnicą arktyczną i dzielnicą sonorską.
Kanadyjski, Basen, Canada Basin, Basen Laurentyński, Basen Północnokanadyjski, Basen Amerykańsko-Azjatycki,
basen oceaniczny w dnie O. Arktycznego;
Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK), Canadian Polish Congress,
organizacja nadrzędna kanadyjskiej Polonii, zał. 1944 w Toronto jako federacja 115 organizacji polonijnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia