kamieniołomami

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, na pograniczu gór Wałbrzyskich i Kamiennych, między grzbietem Boraczej a pasmem Czarnego Lasu, nad rz. Lesk (prawy dopływ Bobru), przy zachodniej granicy m. Boguszów-Gorce;
w. w województwie małopol. (pow. krak., gmina Krzeszowice);
wzniesienie we wschodniej części G. Świętokrzyskich, w bolechowickim członie Wzgórz Chęcińskich, kilkaset m na zachód od szosy Kielce–Chęciny;
Czeski, Las, czes. Český les, niem. Böhmerwald,
zrębowe pasmo górskie na pograniczu Czech i Niemiec (Bawaria), zamykające od zachodu Masyw Czeski, północno-zachodnie przedłużenie Szumawy;
m. w południowej części Niemiec, w kraju związkowym Bawaria, na północ od Monachium.
Dartmoor
[dạ:rtmo:r],
kopulaste wzniesienia na Płw. Kornwalijskim, w Wielkiej Brytanii (Anglia), na północ od Plymouth;
Deutsche Erd und Steinwerke GmbH
[dọiczə e. sztạinwerkə g.]
(DEST),
jedno z przedsiębiorstw gosp. SS obejmujące kamieniołomy, cegielnie, żwirownie, zakłady materiałów budowlanych;
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
w. w woj. małopol., w pow. krak. (gmina Krzeszowice), na południowym skraju Wyż. Olkuskiej, na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinek Krakowskich;
m. w południowej Bułgarii (obw. Chaskowo), nad rzeką Marica;
m. w południowej Norwegii, u ujścia rz. Drammen do Drammensfjorden (odnoga Oslofjorden), ośrodek adm. okręgu Buskerud.
Dżabal al-Ahmar, Al-
[arab., ‘Czerwona Góra’],
Al-Jabal al-Ahmar, Gebel el Ahmar,
miejscowość w Egipcie i nazwa kamieniołomu usytuowanego na wschód od Kairu, niedaleko Heliopolis;
m. w południowych Włoszech, w środkowej Sycylii, w pasmie Erei;
m. w północnej Norwegii (okręg Nordland), nad Skjerstadfjorden, na wschód od Bodø;
Foggia
[fọdżdżia] Wymowa,
m. w południowo-wschodnich Włoszech, w regionie Apulia, na niz. Tavoliere; ośrodek adm. prow. Foggia.
podziemne kamieniołomy pod Rzymem, w których 24 III 1944 Niemcy zamordowali 335 osób w odwecie za zamach przeprowadzony na oddział Wehrmachtu;
Gaudí Antonio Wymowa, katalońskie Antoni Gaudí i Cornet, ur. 25 VI 1852, Reus, zm. 10 VI 1926, Barcelona,
architekt hiszpański (kataloński), wybitny i oryginalny twórca końca XIX i początku XX w..
w. gminna w woj. mazow. (pow. przysuski), w widłach Brzuśni i Gielniówki (dorzecze Pilicy);
miasto w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, na pograniczu garbu Chełm i doliny Odry.
w. w woj. opolskim, w pow. strzeleckim (gmina Leśnica), na stoku garbu Chełm;

Słownik języka polskiego PWN

kamieniołom «kopalnia odkrywkowa litych surowców skalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia