kamieniołomami

Encyklopedia PWN

kopalnia stokowa (eksploatująca złoża zalegające w zboczach ponad otaczającym terenem), w której wydobywa się surowce skalne.
miasto w województwie małopolskim, w powiecie krak., na obszarze Rowu Krzeszowickiego, nad Krzeczówką (górny bieg Rudawy), w strefie krajobrazu chronionego, między parkami krajobrazowymi Dolinki Krakowskie a Tenczyńskim.
Asuan, Aswān,
m. w południowym Egipcie, na pr. brzegu Nilu;
rzemiosło zajmujące się wydobywaniem ze złoża kamienia budowlanego, jego obróbką i przygotowaniem do zastosowania w budownictwie, także produkcją kamieni młyńskich i żaren.
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
jaskinia krasowa w Sudetach, we wschodnim krańcu pasma Krowiarki (Masyw Śnieżnika), w górze Wapnisko;
marmur należący do grupy białych marmurów gr., wydobywany w czasach staroż. w kamieniołomach na Prokonezie;
w. w woj. małopol. (pow. chrzanowski, gmina Alwernia);
Sacsahuamán
[saksauamạn],
keczua Saqsay Waman,
indiańska twierdza w Cuzco;
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, na granicy Wzgórz Strzegomskich i Równiny Świdnickiej, nad Strzegomką.
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, w obrębie Wzgórz Strzelińskich, nad Oławą.
Ślęża, Sobótka,
najwyższe wzniesienie Masywu Ślęży, na Przedgórzu Sudeckim, 15 km na wschód od Świdnicy;
środkowa część Wyżyny Kieleckiej, między Wzgórzami Łopuszańskimi na zachodzie a Wyżyną Sandomierską na wschodzie;
m. w południowo-zachodniej Nigerii, nad rz. Ogun, w pobliżu Ibadanu.
Alcamo
[alkạmo],
m. w południowych Włoszech, na Sycylii, w prow. Trapani, na południowy zachód od Palermo.
formy powierzchni Ziemi powstałe w wyniku działalności człowieka; rozróżnia się wśród nich formy wklęsłe i wypukłe;
Apeniński, Półwysep, Penisola Appenninia,
półwysep w Europie Południowej, między morzami: Liguryjskim oraz Tyrreńskim na zachodzie i Adriatyckim oraz Jońskim na wschodzie;
Apuańskie, Góry, Alpi Apuane,
masyw górski we Włoszech, na wybrzeżu Morza Liguryjskiego, oddzielony od Apeninu Toskańsko-Emiliańskiego doliną rzeki Serchio, najdalej na północ wysunięta część Preapeninu Tyrreńskiego;
Arawali, hindi Arāvalī, ang. Aravalli Range,
pasmo górskie w Indiach, na północno-zachodnim skraju wyżyny Dekan;

Słownik języka polskiego PWN

kamieniołom «kopalnia odkrywkowa litych surowców skalnych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia