kamieniołomami

Encyklopedia PWN

kopalnia stokowa (eksploatująca złoża zalegające w zboczach ponad otaczającym terenem), w której wydobywa się surowce skalne.
miasto w województwie małopolskim, w powiecie krak., na obszarze Rowu Krzeszowickiego, nad Krzeczówką (górny bieg Rudawy), w strefie krajobrazu chronionego, między parkami krajobrazowymi Dolinki Krakowskie a Tenczyńskim.
Asuan, Aswān,
m. w południowym Egipcie, na pr. brzegu Nilu;
rzemiosło zajmujące się wydobywaniem ze złoża kamienia budowlanego, jego obróbką i przygotowaniem do zastosowania w budownictwie, także produkcją kamieni młyńskich i żaren.
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
jaskinia krasowa w Sudetach, we wschodnim krańcu pasma Krowiarki (Masyw Śnieżnika), w górze Wapnisko;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia