kamery pomiarowe

Encyklopedia PWN

kamera fotogrametryczna, kamera pomiarowa,
specjalny aparat fot. do wykonywania zdjęć w rzucie środkowym (fotogrametryczne zdjęcia).
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
fotogrametria
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, grámma ‘zapis’, ‘rysunek’, metréō ‘mierzę’],
dziedzina nauk techn. zajmująca się pozyskiwaniem, przekształcaniem, prezentacją i gromadzeniem informacji (ilościowych i jakościowych) dotyczących danego terenu lub obiektu na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (tzw. fotogramów) lub ich reprezentacji cyfrowych.
Hewlett-Packard Company
[hjụ:lıt pạ̈kərd kạmpəni] Wymowa,
HP,
jedna z największych na świecie firm informatycznych, 1. pod wzgędem wielkości sprzedaży;
fr.-niem.-wł. pocisk rakietowy dalekiego zasięgu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia