kalcynacją

Encyklopedia PWN

ogrzewanie substancji stałych w wysokiej temperaturze, niższej od ich temperatury topnienia, w celu spowodowania przemian fiz. lub chem.;
amoniakalna metoda, metoda Solvaya,
przemysłowa metoda otrzymywania sody (węglanu sodu, Na2CO3) z chlorku sodu (NaCl);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia