kadłub

Encyklopedia PWN

techn.część konstrukcji łącząca w jedną całość pozostałe części, zespoły i podzespoły wchodzące w skład tej konstrukcji;
lotn. podstawowy zespół samolotu (szybowca, śmigłowca) łączący wszystkie jego części;
żegl. główna konstrukcja statku wodnego;
linie przecięcia powierzchni kadłuba statku wodnego 3 rodzinami płaszczyzn wzajemnie do siebie prostopadłych;
statek powietrzny cięższy od powietrza, aerodyna o napędzie silnikowym;
konstrukcja pływająca w wodzie, jednostka pływająca;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia