kablową

Encyklopedia PWN

popularnonaukowy kanał filmowy z serii Discovery;
Seasons
[si:znz],
kanał telewizyjny, powstał 1996 we Francji;
show business
[szou bı̣znəs],
przemysł rozrywkowy dostarczający masowemu odbiorcy zarówno imprezy widowiskowo-muz. (widowiska, koncerty, recitale), jak i płyty, filmy, widowiska telew., teledyski, tapetę dźwiękową zw. muzakiem, a także opiniótwórczą prasę branżową (np. „Bilboard”,„ Rolling Stone”, „New Musical Express”, „Down Beat”, „Variety”, „Q”, „Music Week”, „Melody Maker”).
telekomunikacja
[gr.-łac.],
dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej dotycząca przekazywania na odległość wiadomości za pośrednictwem sygnałów, obecnie głównie elektrycznych.
telewizja kablowa, w której rozprowadzane programy są szyfrowane i stają się dostępne dla użytkowników dopiero po wniesieniu odpowiednich opłat (np. przez zakupienie deszyfratora).
środek masowego komunikowania, za pomocą którego do szerokiego grona odbiorców docierają specjalnie przygotowane programy o zróżnicowanym charakterze: informacyjne, artystyczne, edukacyjne, oświatowe, sportowe, rozrywkowe, seriale filmowe, filmy fabularne, spektakle teatralne.
system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
Travel and Adventure
[träwl ənd ədwẹnczər],
kanał filmowy z serii Discovery, dla miłośników podróży;
TV Odra, Stowarzyszenie TV Odra,
grupa 11 regionalnych i lokalnych stacji telewizyjnych, założona 1997 w Warszawie;
program Telewizji Polskiej S.A. dla odbiorców zagranicznych (od III 1993);
jednostka organizacyjna administracji rządowej w Polsce;
inform. planowany system udostępniający widzowi program (przede wszystkim filmy fabularne) zgodnie z jego życzeniem.
pierwszy polski telewizyjny kanał sportowy, nadawany od IX 1999;

Słownik języka polskiego PWN

kabel
1. «gruby przewód utworzony ze splotu drutów metalowych, wzajemnie izolowanych»
2. pot. «donosiciel»
3. żegl. «jednostka długości stanowiaca dziesiątą część mili morskiej»

• kablowy • kabelek
telewizja kablowa, przewodowa «system przesyłania programów telewizyjnych za pośrednictwem kabli z jednego miejsca do różnych odbiorników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia