kablową

Encyklopedia PWN

nowa metoda transmisji kilku programów za pośrednictwem jednego transpondera satelitarnego lub jednego kanału w systemie naziemnej emisji.
amerykańska spółka publiczna, zawiązana 1997, dystrybutor i nadawca płatnej telewizji;
urządzenie, w którym są wytwarzane drgania elektr., emitowane przez antenę (po zmodulowaniu sygnałem przenoszącym informację) w otaczającą ją przestrzeń, w postaci fal radiowych.
istnieje od I 1992, jest odbierany w dziesięciu językach (redakcje: białoruska, czeska, esperanto, litewska, niemiecka, polska, rosyjska, słowacka, ukraińska). Program przeznaczony dla słuchaczy zagranicznych.
radiolinia
[łac.],
linia radiowa,
telekom. linia transmisyjna służąca do dwukierunkowego przesyłania sygnałów za pośrednictwem fal radiowych (gł. mikrofal), ukształtowanych w wąską wiązkę za pomocą kierunkowych anten nadawczo-odbiorczych.
pomieszczenie wraz z urządzeniami techn., stanowiące zasadniczą część zespołu studyjnego ośrodka telewizyjnego, w którym realizuje się program telewizyjny i przeprowadza próby;
telefonia
[gr.],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem dźwięków mowy (z wystarczającą zrozumiałością) pomiędzy co najmniej 2 abonentami sieci telefonicznej, za pośrednictwem urządzeń telekomunik.;
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
telewizja, procesy techniki telewizyjnej,
Time-Warner
[taım uọ:rr],
amer. konglomerat medialny, jedna z 5 największych tego rodzaju grup na świecie.
działająca od 1998 pierwsza pol. platforma cyfrowa
kanał telewizyjny, nadawany 7 dni w tygodniu, 18 godzin dziennie, w jezyku polskim;
instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
polski kanał filmowy, dostępny od IV 1999;
An Cóbh
[ən ko:w],
ang. Cobh,
m. w południowej Irlandii, na wyspie w zat. Corcaigh (O. Atlantycki).
Basseterre
[bastẹ:r] Wymowa,
stolica Saint Kitts i Nevis, w południowo-zachodniej części wyspy Saint Kitts, nad M. Karaibskim.

Słownik języka polskiego PWN

kabel
1. «gruby przewód utworzony ze splotu drutów metalowych, wzajemnie izolowanych»
2. pot. «donosiciel»
3. żegl. «jednostka długości stanowiaca dziesiątą część mili morskiej»

• kablowy • kabelek
telewizja kablowa, przewodowa «system przesyłania programów telewizyjnych za pośrednictwem kabli z jednego miejsca do różnych odbiorników»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia