każe

Encyklopedia PWN

Bazyli II, zw. Bułgarobójcą, z dyn. macedońskiej, ur. 958, Konstantynopol, zm. 15 XII 1025, tamże,
cesarz bizant. od 976, syn ces. Romana II i Teofano.
Bazyli Wielki, święty, ur. 329, Cezarea Kapadocka, zm. 1 I 379, tamże,
brat św. Grzegorza z Nyssy, teolog, biskup; jeden z trzech tzw. Ojców Kapadockich, Doktor Kościoła.
Bechterew, Biechtieriew, Władimir M., ur. 1 II 1857, w. Sorali k. Wiatki, zm. 24 XII 1927, Leningrad (ob. Petersburg),
ros. neuropatolog, psychiatra i psycholog;
Beets
[b:ts]
Nicolas, pseud. Hildebrand, ur. 13 IX 1814, Haarlem, zm. 13 III 1903, Utrecht,
holenderski pisarz, pastor;
pasmo górskie u zbiegu granic Bułgarii, Macedonii i Grecji;
Bellarmin Robert, Roberto Bellarmino, święty, ur. 4 X 1542, Montepulciano, zm. 17 IX 1621, Rzym,
teolog wł., jezuita; 1930 kanonizowany;
Bembus Mateusz, ur. 1567, Poznań, zm. 30 VII 1645, Kraków,
kaznodzieja, teolog, jezuita;
Bernard z Clairvaux
[bernạ:r z klerwọ],
święty, ur. 1090, Fontaine k. Dijon, zm. 20 VIII 1153, Clairvaux,
teolog, kaznodzieja, mistyk, cysters; Doktor Kościoła; kanonizowany 1174.
Biłecki Ołeksandr, ur. 2 XI 1884, Kazań, zm. 2 VIII 1961, Kijów,
ukr. teoretyk i historyk literatury, teatrolog;
Bles Herri met de, Henrico da Dinant, zw. Blesius, Blesio, Civetta, żył w 2. poł. XVI w.,
malarz niderlandzki; tworzył w Antwerpii;
Bobrowicz Jan Nepomucen, ur. 12 V 1805, Kraków, zm. 2 XI 1881, Drezno,
księgarz nakładca, muzyk;
Bonhoeffer
[bonhọ̈:fər]
Dietrich, ur. 4 II 1906, Wrocław, zm. 9 IV 1945, Flossenbürg,
niem. teolog ewangelicki, członek antyhitlerowskiego ruchu oporu.
Borghese Galeria
[borgẹze g.],
muzeum w Rzymie, mieszczące się w Villa Borghese.
Bójnowski Lucjan, ur. 5 II 1868, Świerzbutowo, zm. 28 VII 1960, New Britain (stan Connecticut),
ksiądz katol., działacz Polonii amerykańskiej;
Brajerski Tadeusz, ur. 14 XI 1913, Żabno, zm. 24 VII 1997, Lublin,
językoznawca;
Brzóska Stanisław, ur. 30 XII 1834, Dokudów (pow. bielski), zm. 23 V 1865, Sokołów Podlaski,
ksiądz, generał w powstaniu styczniowym 1863–64;
Bullinger Johann Heinrich, ur. 18 VII 1504, Bremgarten, zm. 17 IX 1575, Zurych,
szwajcarski teolog ewangelicki, reformator religijny.
Carracci
[karrạczczi] Wymowa,
rodzina wł. malarzy, Ludovico, Agostino i Annibale, działających w Bolonii, Parmie i Rzymie;
Casanova di Seingalt
[kazanọwa di sęgạlt]
Giacomo Girolamo Wymowa, ur. 2 IV 1725, Wenecja, zm. 4 VI 1798, Dux (ob. Duchcov, Czechy),
pamiętnikarz wł., piszący w języku francuskim;
Chieraskow Michaił M., ur. 5 XI 1733, Perejasław, zm. 9 X 1807, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia