każe

Encyklopedia PWN

Tauler Johannes, ur. ok. 1300, zm. 16 VI 1361,
niem. mistyk i kaznodzieja, dominikanin;
Bandurski Władysław, ur. 25 V 1865, Sokal (Ukraina), zm. 6 III 1932, Wilno,
biskup, kaznodzieja, działacz niepodległościowy;
Bossuet
[bosüẹ]
Jacques Bénigne Wymowa, ur. 27 IX 1627, Dijon, zm. 12 IV 1704, Paryż,
fr. pisarz, teolog, historyk i kaznodzieja;
Brückner Aleksander, ur. 29 I 1856, Tarnopol, zm. 24 V 1939, Berlin,
pol. filolog slawista i historyk kultury.
jedna z wielkich religii uniwersalnych oraz system filozoficzny, który wywodzi się z nauki o charakterze etyczno-soteriologicznym, propagowanej na terenie północnych Indii (Bihar i pogranicze Nepalu) na przełomie VI i V w p.n.e. przez Siddharthę Gautamę (Budda).
Butlerow Aleksandr M., ur. 6 IX 1828, Czystopol, zm. 17 VIII 1886, Butlerówka k. Kazania,
chemik rosyjski;
Cezary z Arles, święty, ur. 470 lub 471, Cabillum (ob. Chalon-sur-Saône), zm. 27 VIII 542, Arles,
kaznodzieja, pisarz chrześcijański;
Dominik, właśc. Domenigo Guzmán, święty, ur. między 1171 a 1175, Caleruega (prow. Burgos, pn. Kastylia), zm. 6 VIII 1221, Bolonia,
hiszpański kaznodzieja, założyciel zakonu dominikanów.
Grzegorz z Żarnowca, ur. ok. 1528, Żarnowiec k. Olkusza, zm. 4 V 1601,
teolog, kaznodzieja i pisarz rel., duchowny kalwiński;
Gutenberg Johannes Wymowa, właśc. J. Gensfleisch zum Gutenberg Wymowa, ur. ok. 1400, zm. 3 II 1468,
niemiecki mincerz i specjalista od obróbki metali, wynalazca druku i pionier drukarstwa.
Heidegger
[hạidr]
Martin Wymowa, ur. 26 IX 1889, Messkirch (Badenia), zm. 26 V 1976, Fryburg Bryzgowijski,
filozof niemiecki.
homiletyka
[gr. homilētikḗ ‘sztuka nawiązywania kontaktu słownego z ludźmi’],
kaznodziejstwo,
rodzaj twórczości w formie ustnej lub pisemnej obejmujący kazania kośc. (homilie);
Joyce
[dżoıs]
James Augustine Aloysius Wymowa, ur. 2 II 1882, Dublin, zm. 13 I 1941, Zurych,
pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim, jeden z najwybitniejszych twórców nowoczesnej prozy.
Karpowicz Michał Franciszek, ur. 4 X 1744, Kamieniec, zm. 5 XI 1803, Berżniki k. Sejn,
kaznodzieja, poeta;
państwo tatarskie w XV–XVI w. na środkowym Powołżu (na terytorium dawnej Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej);
Kieniewicz Hieronim Władysław, ur. 6 IX 1834, Metz, zm. 6 VI 1864, Kazań,
działacz pol. i ros. konspiracji niepodległościowej i rewolucyjnej, inżynier kolejnictwa;
Korolow Siergiej P., ur. 12 I 1907, Żytomierz, zm. 14 I 1966, Moskwa,
rosyjski specjalista w dziedzinie techniki rakietowej i astronautyki.
Kowalski Marian, ur. 15 X 1821, Dobrzyń nad Wisłą, zm. 28 V 1884, Kazań,
astronom;
Kruszewski Mikołaj, ur. 18 XII 1851, Łuck, zm. 12 XI 1887, Kazań,
językoznawca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia