każe

Encyklopedia PWN

Stanisław ze Skarbimierza, Stanisław ze Skalbimierza, data ur. nieznana, zm. 1431,
prawnik, filozof, teoretyk prawa międzynarodowego;
oddziały piechoty utworzone ok. 1550 przez Iwana IV Groźnego;
suma, summa
[łac., ‘najwyższa’],
Suzo Henryk, Heinrich Seuse, zw. Amandus, błogosławiony, ur. ok. 1295, prawdopodobnie Überlingen, zm. 25 I 1366, Ulm,
niemiecki mistyk dominikański; należał do tzw. grupy mistyków nadreńskich (m.in. J. Eckhart, J. Tauler); 1831 beatyfikowany przez Grzegorza XVI.
Swierdłow Jakow M., ur. 4 VI 1885, zm. 16 III 1919, Moskwa,
działacz bolszewicki;
Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
Synezjusz z Cyreny, Synésios, ur. ok. 370, zm. ok. 419,
gr. polityk, filozof i teolog; zwolennik neoplatonizmu, uczeń Hypatii z Aleksandrii;
Szadżar ad-Durr, Šaǧar ad-Durr, data ur. nieznana, zm. 10 IV 1257, Kair,
sułtanka Egiptu, wdowa po władcy ajjubidzkim, sułtanie Salihu, z pochodzenia Turczynka;
Szarek Jan, ur. 13 II 1936, Bielsko (ob. Bielsko-Biała),
duchowny ewangelicki, działacz ekumeniczny;
Szczapow Afanasij P., ur. 5 X 1831, zm. 27 II 1876, Irkuck,
historyk rosyjski;
Szerszeniewicz Wadim G., ur. 6 II 1893, Kazań, zm. 18 V 1942, Barnauł,
poeta rosyjski;
Szmarinow Diemientij A., ur. 29 IV 1907, Kazań, zm. 30 VIII 1999, Moskwa,
ros. rysownik i grafik;
Szwarc Jewgienij L., ur. 21 X 1896, Kazań, zm. 15 I 1958, Leningrad (ob. Petersburg),
dramatopisarz rosyjski;
opactwo Benedyktynów na Łysej Górze (G. Świętokrzyskie).
muzyka ludów tatarskich;
Timur, Tamerlan, Timur Lenk, Timur Chromy, ur. 1336, Chodża Iłgar k. Shahrisabz, zm. 18 II 1405, Otar k. Szymkentu,
władca środkowoazjatycki, jeden z największych wodzów w historii.
Tokarczuk Ignacy Marcin, ur. 1 II 1918, Łubianki Wyższe k. Zbaraża, zm. 29 XII 2012, Przemyśl,
arcybiskup;
Tomasz à Kempis, Tomasz z Kempen, Tomasz Hemerken z Kempen, ur. ok. 1379, zm. 25 VII 1471,
mistyk;
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
Tranda Zdzisław, ur. 18 XII 1925, Poznań,
teolog ewangelicki, działacz ruchu ekumenicznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia