każe

Encyklopedia PWN

Mansur, Al- Abu Dżafar, Abū Ǧa‘far al-Manṣūr, ur. ok. 713, Al-Humajma, zm. X 775,
drugi kalif z dyn. Abbasydów od 754;
Marcin Polak, Marcin z Opawy, data ur. nieznana, prawdopodobnie Opawa, zm. 1279, zapewne Bolonia,
pisarz hist. i prawniczy, dominikanin;
Marconi Bohdan, ur. 14 I 1894, Warszawa, zm. 16 I 1975, tamże,
syn Władysława, konserwator dzieł sztuki (gł. malarstwa),
Mardżani Szihabuddin, ur. 1818, Jabynczach, zm. 1899, Kazań,
filozof i teolog muzułmański, historiograf, działacz społ. i reformator działający wśród Tatarów nadwołżańskich;
Mari El, ros. Marij Eł, maryjskie Marij Èl, Republika Mari El, ros. Riespublika Marij Eł, maryjskie Respublika Marij Èl,
republika w Federacji Ros., nad środkową Wołgą;
Markownikow Władimir W., ur. 22 XII 1838, Kniaginin, zm. 11 II 1904, Moskwa,
chemik rosyjski;
Marsjasz, gr. Marsýas,
mit. gr. pierwotnie frygijskie bóstwo źródeł wyobrażane jako sylen lub satyr;
Matejko Jan, ur. 24 VI 1838, Kraków, zm. 1 XI 1893, tamże,
malarz, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego.
Mateusza Ewangelia, Ewangelia według św. Mateusza,
w Nowym Testamencie pierwsza Ewangelia kanoniczna;
Mather
[mạ̈đər]
Cotton, ur. 12 II 1663, Boston, zm. 13 II 1728, tamże,
amer. teolog protest., historyk, pisarz;
meczet
[tur. mescit < arab. masdżid ‘miejsce kultu’],
świątynia muzułmańska, w której odmawia się modlitwy; służy także jako miejsce narad, zebrań, nauczania i sądów;
Mesrop Masztoc, ur. ok. 361, Hacık (prow. Taron, ob. Turcja), zm. ok. 17 II 440, Wagharszapat,
teolog ormiański, mnich;
Michejda Franciszek, ur. 3 X 1848, Olbrachcice k. Cieszyna, zm. 12 II 1921, Nawsie (czeskie Návsí) k. Jabłonkowa (obecnie w Czechach),
brat Jana, ojciec Tadeusza, działacz nar. i społ. na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, pastor ewangelicki;
Mikołaj Mistyk, ur. 852, Italia, zm. 925, Konstantynopol,
patriarcha Konstantynopola 901–907 i 912–925;
Mikołaj z Koźla, żył na przeł. XIV i XV w.,
kaznodzieja i poeta;
Milinda, gr. Menander, żył w II w. p.n.e.,
grekobaktryjski władca państwa obejmującego północno-zachodnią część subkontynentu indyjskiego i duże obszary Azji Środkowej, panował ok. 160–140 p.n.e.;
minbar, mimbar
[arab.],
kazalnica w meczecie, służąca do wygłaszania uroczystych obwieszczeń, przemówień, kazań podczas modlitw piątkowych (chutba);
Minkiewicz Janusz, ur. 25 VI 1914, Petersburg, zm. 29 V 1981, Warszawa,
satyryk;
Minotaur, Minṓtauros,
mit. gr. w literaturze pojawił się po raz pierwszy w Katalogu niewiast Hezjoda jako potwór o ludzkim ciele i głowie byka;
Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, łac. Pater Noster,
modlitwa wygłoszona przez Jezusa Chrystusa w czasie Kazania na górze i zalecona przez niego uczniom;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia