każe

Encyklopedia PWN

Kazań, Kazạń,
m. w Rosji, na l. brzegu Wołgi, przy ujściu do niej Kamienki;
teol. głoszenie i wyjaśnianie prawd wiary oraz zasad moralności;
mowa Jezusa z rozdziałów 5–7 Ewangelii Mateusza, zawierająca jego najistotniejsze nauki;
rękopiśmienny zbiór kazań z pocz. XV w.; zachowany w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie.
najstarszy zabytek pol. prozy;
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
Eckhart
[ẹkhart],
Eckehart, Johannes Wymowa, zw. Meister Eckhart, Mistrz Eckhart, ur. ok. 1260, Hochheim (Turyngia), zm. między 1327 a 1329, Awinion lub Kolonia(?),
filozof, teolog, twórca nadreńskiej szkoły duchowości.
Jan z Szamotuł, zw. Paterkiem, ur. ok. 1480, zm. 9 I 1519, Rusocice k. Czernichowa,
kaznodzieja;
Popiełuszko Jerzy, błogosławiony, ur. 14 IX 1947, Okopy k. Suchowoli (Podlasie), zm. 19 X 1984, Włocławek,
ksiądz, kaznodzieja, duszpasterz ludzi pracy; 2010 beatyfikowany.
Tatarstan, Republika Tatarstanu, ros. Riespublika Tatarstan, tatarskie Tatarstan Respublikası,
republika na wschodzie eur. części Federacji Ros., na Powołżu;
Aśoka, przydomek Pijadassi [‘o miłym wejrzeniu’], z dynastii Maurjów, żył w III w. p.n.e.,
władca indyjski panujący prawdopodobnie 268–232 p.n.e.
Birkowski Fabian, ur. 1566, Lwów, zm. 9 XII 1636, Kraków,
kaznodzieja i pisarz;
Bogorodicki Wasilij A., ur. 19 IV 1857, Carewokoszajsk (ob. Joszkar Oła), zm. 23 XII 1941, Kazań,
językoznawca rosyjski;
Franciszek z Asyżu, Biedaczyna z Asyżu, Franciszek Seraficki, właśc. Giovanni Bernardone, święty, ur. ok. 1181, Asyż, zm. 3 X 1226, tamże (Porcjunkula),
włoski zakonnik i kaznodzieja; założyciel zakonów: franciszkanów, klarysek oraz tercjarzy.
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
Kalwin Jan, Jean Calvin, Cauvin Wymowa, ur. 10 VII 1509, Noyon (Pikardia), zm. 27 V 1564, Genewa,
francuski reformator religijny i współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego.
Kleopatra VII, z dynastii Ptolomeuszów, ur. 69 r. p.n.e., zm. 12 VIII 30 r. p.n.e.,
królowa Egiptu, panowała 51–31 r. p.n.e.
Skarga Piotr, właśc. P. Powęski, ur. II 1536, Grójec, zm. 27 IX 1612, Kraków,
polemista religijny, hagiograf, kaznodzieja, czołowy przedstawiciel polskiej kontrreformacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia