k.c.

Encyklopedia PWN

skrót przy nazwach instytucji dla austriackiej części monarchii austrowęg. (związany z tytułami: cesarz Austrii, król Czech itd.); c. i k. (cesarski i królewski) — skrót przy nazwach instytucji wspólnych dla całych Austro-Węgier.
test χ2, test chi kwadrat,
mat., statyst. test weryfikujący hipotezę zgodności rozkładu danych empirycznych z rozkładem hipotetycznym;
Ajwazowski Iwan K., J.K. Gajwazowski, ur. 29 VII 1817, Teodozja (Krym), zm. 2 V 1900, tamże,
ros. malarz i rysownik.
Clarke
[kla:rk]
Sir Arthur C., ur. 16 XII 1917, Minehead (hrab. Somerset), zm. 19 III 2008, Sri Lanka,
pisarz angielski;
Lewis
[lụ:ıs]
C.S. (Clive Staples) Wymowa, pseud. Jack, ur. 29 XI 1898, Belfast, zm. 22 XI 1963, The Kilns (ob. Kilns) k. Oksfordu,
ang. pisarz, filozof moralista, historyk i krytyk literacki.
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
grupa dyscyplin sport. uprawianych na kajakach i kanadyjkach obejmująca: k. klasyczne (tzw. płaskie) i górskie oraz maraton kajakowy, k. żaglowe i piłkę kajakową (tzw. kajak polo);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
muzyka
[łac. < gr.],
muz. sztuka, której tworzywem są percypowane przez ludzi dźwięki, wytwarzane przez nich głosem i/lub za pomocą instrumentów muzycznych;
właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
mat. teoria poświęcona badaniu niezmienników form (i układów form) poddanych działaniu pewnej grupy G przekształceń liniowych.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia