k.c.

Encyklopedia PWN

skrót przy nazwach instytucji dla austriackiej części monarchii austrowęg. (związany z tytułami: cesarz Austrii, król Czech itd.); c. i k. (cesarski i królewski) — skrót przy nazwach instytucji wspólnych dla całych Austro-Węgier.
test χ2, test chi kwadrat,
mat., statyst. test weryfikujący hipotezę zgodności rozkładu danych empirycznych z rozkładem hipotetycznym;
Ajwazowski Iwan K., J.K. Gajwazowski, ur. 29 VII 1817, Teodozja (Krym), zm. 2 V 1900, tamże,
ros. malarz i rysownik.
Clarke
[kla:rk]
Sir Arthur C., ur. 16 XII 1917, Minehead (hrab. Somerset), zm. 19 III 2008, Sri Lanka,
pisarz angielski;
Lewis
[lụ:ıs]
C.S. (Clive Staples) Wymowa, pseud. Jack, ur. 29 XI 1898, Belfast, zm. 22 XI 1963, The Kilns (ob. Kilns) k. Oksfordu,
ang. pisarz, filozof moralista, historyk i krytyk literacki.
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia