kłujący

Encyklopedia PWN

Kol nidre
[hebr., ‘wszystkie ślubowania’],
pierwsze słowa oświadczenia wygłaszanego na początku modlitwy wieczornej, która rozpoczyna obchody największego święta judaizmu Jom Kipur;
jezioro w Chinach, → Bosten Hu.
Čašule Kole, ur. 2 III 1921, Prilep, zm. 22 IX 2009, Skopje,
pisarz macedoński;
archeol. kultura środkowoneolityczna ukształtowana na terenie Czech i Dolnego Śląska jako kontynuacja regionalnej grupy szareckiej kultury ceramiki wstęgowej rytej, datowana na 1. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
Idromeno Kolë (Nikollë), ur. 15 VIII 1860, Szkodra, zm. 12 XII 1939, tamże,
albański malarz, fotografik;
Nedelkovski Kole, ur. 16 XII 1912, Vojnica k. Velesu (Macedonia Wardarska), zm. 2 IX 1941, Sofia,
poeta macedoński;
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
układ przestrzenny linii kol. i stacji kolejowych na określonym obszarze;
transport
[łac.],
zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków; obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia tego celu, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne (np. opłaty); także dział gospodarki świadczący usługi polegające na przemieszczaniu osób i ładunków; t. bywają też nazywane zespół osób lub partia przemieszczanych ładunków.
zespół przedsięwzięć organizacyjnych i techn., których celem jest wprowadzenie na linii kol. trakcji elektrycznej;
miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, na pograniczu Doliny Górnej Narwi i Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, na l. brzegu Narwi, przy południowo-zachodniej granicy Narwiańskiego Parku Narodowego.
miasto w województwie małopolskim, w powiecie grodzkim, w Kotlinie Sądeckiej, nad Dunajcem i jego dopływami: Popradem, Kamienicą, Łubianką; siedziba pow. nowosądeckiego.
Warschau, KL
[wạrszau],
Konzentrationslager Warschau (KLW),
niem. obóz koncentracyjny utworzony na terenie okupowanej Warszawy;
Chicago
[szıkạ:gou] Wymowa,
m. w USA, w północno-wschodniej części stanu Illinois, przy ujściu rz.: Chicago i Calumet do jez. Michigan.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

kłuć
1. «przebijać coś czymś ostro zakończonym; o owadach: żądlić»
2. «wywoływać uczucie ostrego bólu; też: ostro boleć»
3. «sprawiać komuś przykrość»
4. «o świetle: drażnić lub oślepiać»
kłuć się
1. «kaleczyć własne ciało czymś spiczastym»
2. «ranić siebie wzajemnie czymś ostrym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia