kłębiaste

Encyklopedia PWN

opad atmosferyczny w postaci białych, nieprzezroczystych ziaren lodu o kształcie stożkowym lub zaokrąglonym, średnicy 1–5 mm;
meteorol. ruchy powietrza w atmosferze ziemskiej mające składową pionową, skierowaną w górę (p.p. wstępujące) lub w dół (p.p. zstępujące).
opad atmosferyczny złożony z kryształów lodu o różnych kształtach (głównie 6-ramienne gwiazdki);
rodzaj opadu atmosferycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia