kątowa

Encyklopedia PWN

fot. obiektyw o ogniskowej w przybliżeniu równej przekątnej formatu zdjęciowego aparatu;
fiz. zjawisko polegające na tym, że przy padaniu fali na granicę rozdziału 2 ośrodków powstaje fala rozchodząca się od granicy rozdziału w stronę pierwszego ośrodka;
mat. ogólnie — ciągłe odwzorowanie zachowujące kształt figur nieskończenie małych;
okular
[łac.],
fiz. część składowa (od strony oka) wielu przyrządów opt. (np. mikroskopów, teleskopów, teodolitów) stanowiąca zwykle lupę przystosowaną do obserwacji obrazu tworzonego przez obiektyw;
jedna z podstawowych zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, określająca właściwości symetrii macierzy współczynników kinetycznych Lij występujących w fenomenologicznych równaniach Onsagera (tj. liniowych związkach między uogólnionymi siłami Xj a prądami termodynamicznymi Ji: Ji = ΣjLijXj; mechanika statystyczna), opisujących termodynamiczne procesy transportu;
opór elektryczny, oporność elektryczna,
wielkość charakteryzująca przewodnik (gałąź obwodu elektrycznego).
perymetr
[gr.],
przyrząd do pomiaru pola widzenia;
całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań fali świetlnej (polaryzacja fal);
polhodia
[gr.],
krzywa, jaką w ruchu obrotowym ciała sztywnego wokół nieruchomego punktu O zakreśla koniec wektora prędkości kątowej ciała (o pocz. w punkcie O) w układzie odniesienia związanym z ciałem.
Praesepe, Żłóbek, M 44, NGC 2632,
gromada otwarta w gwiazdozbiorze Raka;
prądnica elektryczna, generator elektryczny,
rodzaj maszyny elektrycznej przetwarzającej energię mechaniczną ruchu obrotowego w energię elektryczną za pośrednictwem pola magnetycznego;
mała maszyna elektryczna przeznaczona do przetwarzania prędkości obrotowej w jednoznaczny, w stosunku do wartości tej prędkości, a w większości przypadków i kierunku, sygnał elektr. (napięcie lub częst.);
precesja
[łac.],
mech. jeden z ruchów składowych bryły sztywnej poruszającej się wokół nieruchomego punktu;
prędkościomierz, szybkościomierz,
przyrząd do pomiaru prędkości pojazdu, statku powietrznego (prędkościomierz lotniczy) lub płynu (anemometr);
metrol. wzorzec kąta płaskiego;
techn. połączenie ruchowe (para kinematyczna) 2 członów umożliwiające ich względny ruch obrotowy wokół osi lub punktu.
mechanizm przenoszący ruch obrotowy z wału czynnego (napędzającego) na wał bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości lub momentu obrotowego.
metrol. rodzaj przyrządu pomiarowego przetwarzającego, wg określonej zależności i w granicach określonej dokładności, sygnały pomiarowe.
przyspieszeniomierz, akcelerometr,
przyrząd do mierzenia przyspieszeń, stosowany np. do badania ruchu lub drgań części maszyn, gruntu, do mierzenia przeciążeń samolotów;
Rayleigha kąt krytyczny
[k. k. reılija],
fiz. graniczny kąt padania fali sprężystej na granicę ośrodków, odpowiadający kątowi załamania równemu 90°, tj. takiemu, przy którym fala ulega poślizgowi po powierzchni granicznej.

Słownik języka polskiego PWN

prędkość kątowa «prędkość ciała sztywnego w ruchu obrotowym»
kąt
1. «przestrzeń między dwiema stykającymi się powierzchniami»
2. «część płaszczyzny ograniczona przez dwie półproste wychodzące z jednego punktu»
3. pot. «czyjeś mieszkanie lub schronienie»
4. pot. «miejscowość mało znana»

• kątowy • kątek
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia