kąta

Encyklopedia PWN

ciało, pojęcie lub zjawisko, które odtwarza wartość kąta z określoną dokładnością;
mat. zagadnienie konstrukcyjne podziału dowolnego kąta na 3 równe części.
mat. półprosta wychodząca z wierzchołka kąta (płaskiego) i dzieląca go na połowy.
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrycznych;
kąt, kąt płaski niezorientowany, kąt płaski,
mat. część płaszczyzny ograniczona 2 półprostymi o wspólnym początku; półproste te nazywa się ramionami kąta, a ich początek — wierzchołkiem;
fiz. specyficzny kąt padania fali elektromagnetycznej (światła) na powierzchnię rozdzielającą 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania, charakteryzujący się tym, że kąt padania i kąt załamania tworzą w sumie 90°
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia